Strona parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Kutnie

Misje święte
Konsekracja świątyni
25-lecie Parafii
Konsekrowanego
Rok Życia
Galeria zdjęć z Misji Świętych
Idź do spisu treści

Menu główne:

Strona główna / Aktualności 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Myśląc Ojczyzna
Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam...
Gdy myślę Ojczyzna -
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.
JPII

Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! 
Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! 
Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! 
Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, 
bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie zapracować na życie i utrzymanie.
 NA KAŻDYM KROKU WALCZYĆ BĘDZIEMY O TO, ABY POLSKA - POLSKĄ BYŁA
ABY W POLSCE PO POLSKU SIĘ MYŚLAŁO!
kard. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia

 Admin, 11.11.2015
1 listopada - Wszystkich Świętych

...co jest po drugiej stronie, tych zniczy zapalonych
na to nam Krzyż odpowie, nad grobem postawiony.
ks. Robert KwatekW dniu dzisiejszym, godziny mszy świętych w naszej parafii tak, 
jak w każdą niedzielę.
Admin, 01.11.2015
KONSEKRACJA KOŚCIOŁA
ODPUST PARAFIALNY

W najbliższą niedzielę – 14 czerwca, o godz. 12:00, Jego Ekscelencja ks. bp. ordynariusz Andrzej F. Dziuba dokona aktu poświęcenia naszej świątyni. Na tę historyczną uroczystość zapraszamy wszystkich parafian i gości. 
Tego samego dnia w naszej parafii będzie odpust – uroczystość przeniesiona z poniedziałkowego patronalnego święta św. Jadwigi. 
Od godz. 18:00 Biesiada Odpustowa. Wystąpią schole parafialne oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. 
Będzie można posmakować wojskowej grochówki oraz skosztować słodkich wypieków.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
Wyjątkowo tej niedzieli nie będzie mszy św. o godz. 10:30 i 18:00.
Admin, 10.06.2015
...tylko pod Krzyżem, tylko pod tym Znakiem

W niedzielę o godz. 15:00, tuż po odmówionej Koronce do Miłosierdzia Bożego, została odprawiona msza św. kończąca jubileuszowe Misje Święte 2015. Istotną jej częścią było poświęcenie Krzyża misyjnego i małych Krzyży misyjnych, odśpiewane zostało również – jako dziękczynienie za dar i owoce misji – uroczyste Te Deum. Dzień wcześniej – w Misyjnej uroczystości maryjnej – zawierzyliśmy nasza parafię opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na zakończenie niedzielnej mszy św. o. Antonii symbolicznie zwrócił księdzu Proboszczowi Piotrowi Dominiakowi – stułę otrzymaną na rozpoczęcie spotkań misyjnych.Na ręce ojców Misjonarzy składamy z serc płynące podziękowania za trud wniesiony w przygotowanie i poprowadzenie
tak bogatych i profesjonalnych Misji Świętych w naszej parafii - BÓG ZAPŁAĆ.

Admin, 10.06.2015
Uroczystość rodziny chrześcijańskiej, odnowienie ślubów małżeńskich

Piątkowa liturgia dnia misyjnego poświęconego małżeństwu i rodzinie przerodziła się w swoistą zbiorową uroczystość ponowionych ślubów. Był więc Hymn o miłości św. Pawła i kazanie dla małżonków. Centralnym punktem było odnowienie przyrzeczeń ślubnych – wszyscy małżonkowie, ustawieni w dwóch rzędach, twarzami do siebie, trzymając się za prawe dłonie, składali sobie raz jeszcze wypowiedzianą już kiedyś przysięgę małżeńską, a następnie każda para podchodziła do kapłana, który przewiązując stułą dłonie małżonków w imię Boże „pieczętował” na nowo sakramentalny związek. Po misyjnym błogosławieństwie, jak na ślub przystało, małżonkowie opuścili świątynię przy dźwiękach Marsza Mendelssohna.

Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego [...] 
Miłość nigdy nie ustaje […].

Admin, 07.06.2015
Dzień szósty Misji Świętych - misyjna uroczystość rodziny chrześcijańskiej, odnowienie ślubów małżeńskich
Abyście się wzajemnie miłowali
(J 15,12)
Misyjny plan dnia
Msze święte z kazaniami misyjnymi dla wszystkich: 9:00, 18:00
Msza święta z kazaniem dla chorych i cierpiących (Sakrament Namaszczenia Chorych): 10:45
Odwiedziny chorych w domach: od 13:00
Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy: 21:00

Przypominamy, że są do nabycia Krzyże oraz modlitewniki misyjne 

Admin, 02.06.2015
Czwartek, 05.06.2015
Boże Ciało
W dniu wczorajszym przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała. Tym razem główna procesja miejska przeszła od parafii św. Wawrzyńca do naszej parafii  - św. Jadwigi Królowej. Nasza parafia zaznaczyła swoją aktywność w tej uroczystości bardzo wyraźnie – począwszy od obecności w procesji przedstawicielek naszej parafii niosących różaniec i wizerunek św. Jadwigi, poprzez udział w przygotowaniu ołtarzy, aż po zorganizowanie całego przebiegu mszy św., która koncelebrowana była na progu naszej świątyni. W uroczystości uczestniczyli również „nasi” ojcowie misjonarze, a o. Zbigniew wygłosił do zgromadzonych wiernych homilię. Dziękując wszystkim za tak liczne uczestnictwo i posługę w uroczystości Bożego Ciała, ksiądz proboszcz – Piotr Dominiak – zaprosił na nasze wielkie święto parafialne – konsekrację świątyni, na 14 czerwca, na godz. 12:00.  

Admin, 05.06.2015
Środa, 03.06.2015
Czwarty dzień misji – misyjna uroczystość odnowienia wiary w życie wieczne
 Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
(J 11,25)

Środa przyniosła, oprócz nauk misyjnych, kolejny szczególny jubileusz w naszej parafii – 9 lat kapłaństwa tego dnia obchodził ksiądz Maciej. 

Życzymy Księdzu wielu lat owocnej pracy duszpasterskiej z opieką Pana Jezusa i Matki Najświętszej.
 
Dzień misyjny zakończył się Apelem Jasnogórskim i kontynuacją rozpoczętej we wtorek szkoły modlitwy. Ty razem treści dotyczyły istoty i wielkiego znaczenia modlitwy dziękczynnej. Zadanie misyjne dnia: modlić się więcej modlitwą dziękczynną.
 
Admin, 05.06.2015
Wtorek, 02.06.2015
Trzeci dzień misji – uroczystość pojednania
30-lecie święceń kapłańskich ks. proboszcza Piotra Dominiaka
 
Misyjna uroczystość pojednania, którą przeżywaliśmy trzeciego dnia Misji Świętych zbiegła się z bardzo szczególną datą –  2 czerwca upłynęło  30 lat od dnia przyjęcia święceń kapłańskich przez proboszcza naszej parafii - księdza kanonika Piotra Dominiaka. Ta rocznica w istotny sposób towarzyszyła liturgii trzeciego dnia misji. Na początku mszy św., unosząc Paschał, Jubilat raz jeszcze przywołał paschalne „Oto światło Chrystusa”. Centralnym tematem liturgii było przebaczenie. Odwołując się do biblijnej historii Marii Magdaleny i do przypowieści o Synu marnotrawnym o. Zbigniew wskazał na źródło przebaczenia ujęte przez św. Jana w słowa: „Bóg jest miłością”. Po kazaniu miał miejsce wyjątkowy dialog przebaczenia – ks. Proboszcz zwrócił się do parafian z aktem przebaczenia: dziękuję, przepraszam, wybaczam i proszę o wybaczenie, w odpowiedzi słysząc od parafian: wybaczamy, przepraszamy, przyrzekamy posłuszeństwo i szacunek. Na zakończenie mszy św., po krótkim wystawieniu Najświętszego Sakramentu wszyscy – trzymając się za ręce odśpiewaliśmy Abyśmy byli jedno. Zadanie misyjne dnia: zanieść przebaczenie do naszych domów i miejsc pracy.
 

Księdzu Proboszczowi składamy z okazji tak pięknego Jubileuszu 30 lat Kapłaństwa
życzenia wielu łask Bożych - zdrowia, życzliwości parafian i wszystkich, 
których spotka na swojej drodze każdego dnia. 
Dziękujemy, że jest Ksiądz z nami.
ParafianieAdmin, 05.06.2015
Wtorek, 02.06.2015
Dzień trzeci Misji Świętych - misyjna uroczystość pojednania
Pierwszy dzień spowiedzi misyjnej
Panie, ile razy mam przebaczyć
(Mt 18,21)
Msze święte z kazaniami misyjnymi dla wszystkich: 9:00, 18:00 - po mszy św. o godz. 18:00, spotkanie dla młodzieży
Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas I, II, III: 10:45
Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas IV, V, VI: 12:00
Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy: 21:00


Spowiedź misyjna: 
08:30 - 10:00
17:30 - 19:00


Admin, 02.06.2015
Droga Światła

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych, przeżywaliśmy misyjną Drogę Światła. W uroczystej procesji, przy zmiennej aurze pogodowej, przeszliśmy ulicami osiedla zatrzymując się na kolejne stacje:
Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha
 


Rozważania przygotowali i procesję Drogi Światła poprowadzili Księża Misjonarze. Oprawę muzyczną w ogromnej większości zrealizowała grupa Oazowa. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Na rozejście o. Antoni wyznaczył każdemu zadanie misyjne: przyprowadzić na nabożeństwo misyjne kogoś, kto jeszcze w nim nie uczestniczył.Admin, 02.06.2015
Wczoraj przeżywaliśmy drugi dzień Misji Świętych - misyjną uroczystość uzdrowienia


Na kazaniu misyjnym o. Zbigniew, używając wymownych rekwizytów – drzewka zielonego i drzewka uschniętego, zobrazował człowieka wolnego od grzechu i człowieka zniszczonego przez grzech. Zawieszone na wyschniętym drzewku kartki symbolizowały nasze nieprawości, które należy zerwać i spalić, by ślad po nich zaginął – taką animację podjęły właśnie wybrane osoby z naszej wspólnoty. W duchu pragnień uzdrowienia od grzechu pozostawało wezwanie modlitwy powszechnej: 


Ty jesteś Bogiem, uzdrawiasz mnie, 
Ty jesteś mym lekarzem. 
Niech Twoje słowo uleczy rany me, 
Ty jesteś mym lekarzem.


Admin, 02.06.2015
Poniedziałek, 01.06.2015
Dzień drugi Misji Świętych - Misyjna Uroczystość Uzdrowienia
Każdy, kto popełnia grzech, 
jest niewolnikiem grzechu
(J 8,34)
Msze święte z kazaniami misyjnymi dla wszystkich: 9:00, 18:00
Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas I, II, III: 10:45
Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas IV, V, VI: 12:00
Droga Światła (procesja ulicami osiedla): 20:00 
Admin, 01.06.2015
Niedziela, 31.05.2015
Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych
Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię (Mateusz 1,15)
Msze święte z kazaniami misyjnymi dla wszystkich: 7:00, 9:00, 12:00, 18:00
Msza święta z kazaniem dla dzieci: 10:30
Admin, 31.05.2015
Nabożeństwa majowe...

Trwa maj - miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć jeszcze w tegorocznych nabożeństwach, do wspólnej modlitwy Litanią Loretańską, w dni powszednie o godz. 17:00, a w niedzielę o 17:30.

Polecamy
 

Admin, 26.05.2015
 
 

monitoring pozycji
Szukaj na stronie

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego